Частен Лов

Ловно стопанство “ Буковет” е разположено от двете страни на Прохода на Републиката с надморска височина от 700 до 1200 м. Територията с която разполага за лов е 10 000 ха.
Основните видове дивеч са дива свиня, благороден елен , сърна и вълк.

Ловът при нас се организира от професионални водачи и може да бъде от чакало и от гонки, като този от чакало е целогодишен за дива свиня, а гонките са само в периода от Октомври до Януари. Разполагаме с 20 закрити чакала.

Работи се по предварителни заявки и по установеният държавен ценоразпис!